Finanstilsynet Økokrim
Linje

Fem og et halvt års fengsel for massiv hvitvasking og momssvindel

ØKOKRIM 22.01.2015

Oslo tingrett mener at en mann som drev i malerbransjen hvitvasket 24 millioner kroner og svindlet moms for ca. 6,3 millioner kroner. 

Den tiltalte opprettet i løpet av fem år ett aksjeselskap og to enkeltmannsforetak som brukte totalt 20 fiktive underselskaper som reelt sett ikke utførte noe malearbeid til å fakturere for utført arbeid. De fakturerte midlene ble raskt etter overføring tatt ut i kontanter og levert tilbake til hovedselskapet som det må antas at brukte kontantene til blant annet å betale ut svarte lønninger.

De fiktive selskapene var alle opprettet av personer som enten brukte falsk ID, personer med tilknytning til Balkan som er svært vanskelige å få tak i eller folk helt uten malererfaring. Tiltalte forklarte i retten at han til tross for 30 millioners omsetning og bruk av 20 ulike selskaper over fem år ikke var klar over at det ble brukt stråselskaper og svart betaling. Dette ble han imidlertid ikke ble trodd på.

Aktor hadde også tatt ut tiltale og bedt om foretaksstraff for selskapet den tiltalte drev. Retten uttaler «Overtredelsenes grovhet taler klart for foretaksstraff», men valgte likevel å frikjenne selskapet fordi de mente at en foretaksstraff ville innebære en dobbeltstraff (siden den tiltalte også stod som eier av selskapene), og at den allmennpreventive virkningen av å straffe et tomt selskap ville være liten.

Foruten fengselsstraffen ble tiltalte også dømt til å tåle inndragning av 8.4 millioner, fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet på ubestemt tid samt å betale saksomkostninger til staten på 50 000 kroner. Dommen er anket og er derfor ikke rettskraftig.