Finanstilsynet Økokrim
Linje

Fengsel for hvitvasking

ØKOKRIM 09.12.2009

Oslo tingrett har dømt en 43 år gammel svenske til 2 år og 4 måneder ubetinget fengsel for hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger i bygg- og anleggsbransjen. Det ble også idømt inndragning på 100 000 kroner. 

Heleriene foregikk ved at den dømte utstedte uriktige fakturaer og dermed kvitterte for mottak av til sammen 14,5 millioner kroner for arbeid som ikke ble utført. Pengene ble siden uttatt kontant og tilbakeført til den opprinnelige betaleren. De uriktige fakturaene ble brukt som dokumentasjon for å skaffe urettmessige utbetalinger av merverdiavgift.

Den siktede kom med en uforbeholden tilståelse i saken, og ble derfor innrømmet ti måneders strafferabatt i forhold til den normale strafferammen.

Saken illustrerer hvordan selskaper og fiktiv fakturering effektivt kan brukes som hvitvaskingsverktøy. Dersom utstederfirma og mottakerfirma samarbeider om slike transaksjoner kan utbytte fra kriminalitet enkelt kamufleres som legitim omsetning.