Finanstilsynet Økokrim
Linje

Fengsel for selvvasking

ØKOKRIM 10.02.2010

En 56 år gammel mann er av Nord-Troms tingrett idømt tre års fengsel, inndragning av 16 millioner kroner og retten til å drive næringsvirksomhet for resten av livet for blant annet grov selvvasking av kriminelt utbytte. 

I en periode over åtte måneder i 2007 begikk mannen grov utroskap ved å overføre ca 17.5 millioner kroner fra firmaet han var eneeier i til private konti eller konti han disponerte, til andres konti han hadde tilgang til og ved kontantuttak. Mannen hadde ikke rettmessig krav på disse pengene fra firmaet.

Selvvasking skjer når det skjules eller tilsløres hvor utbytte fra en kriminell handling man selv har begått befinner seg, stammer fra, hvem som har rådigheten over det, dets bevegelser og hvem som har rettigheter knyttet til det. Retten fant det uomtvistet at utbyttet fra mannens utroskap var gjenstand for overføring og konvertering. Dette er en av få dommer for selvvasking til nå.

EFE bidro med flere etterretningsrapporter i denne saken.