Finanstilsynet Økokrim
Linje

Financial Action Task Force (FATF) har revidert internasjonale anbefalinger med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet 16.02.2012

De tidligere 40 anbefalinger med tiltak mot hvitvasking og 9 spesialanbefalinger med tiltak mot terrorfinansiering, er erstattet med 40 reviderte anbefalinger.