Finanstilsynet Økokrim
Linje

Fire dømt for hvitvasking

ØKOKRIM 30.10.2014

I en ØKOKRIM-sak har Drammen tingrett dømt fire personer for hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger.

Saken er en del av et sakskompleks hvor hovedmannen og hans nærmeste medhjelper i juni 2014 ble dømt til tre års fengsel for omfattende momsbedragerier, skatteunndragelser og hvitvasking i forbindelse med arbeidsmarkedskriminalitet og utroskap.

To av de fire dømte, henholdsvis bror og svigerinne av hovedmannen, ble dømt til seks måneders fengsel hver for forsettlig hvitvasking. De to andre, som også er slektninger av hovedmannen, fikk 30 dagers fengsel hver for uaktsomme overtredelser. For den ene av dem var dommen betinget. De fire hadde stilt konti disponible og mellom 600 000 og 1 750 000 kroner gikk inn på kontoene, siden gjorde de domfelte betydelige kontantuttak hvor pengene deretter ble levert tilbake til hovedmannen eller andre tilknyttet ham.