Finanstilsynet Økokrim
Linje

Foredrag fra hvitvaskingskonferansen 2012

Finanstilsynet 08.11.2012

Foredrag av Bjørn Skogstad Aamo, president for FATF og spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Finanstilsynet.