Finanstilsynet Økokrim
Linje

Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet

Finanstilsynet 21.08.2014

Det er fastsatt ny forskrift om sanksjoner overfor personer og selskaper som truer Ukrainas suverenitet. Tiltakene innebærer blant annet forbud mot å yte visse finansielle tjenester, så som låneytelser og kjøp og salg av verdipapirer.