Finanstilsynet Økokrim
Linje

Fremgang for innsats mot økonomisk kriminalitet og for et tryggere samfunn

07.07.2009

(publisert på www.regjeringen.no 010709)

Financial Action Task Force (FATF) konkluderte i sitt plenumsmøte 24. juni 2009 med at Norge har gjort store fremskritt på området for regulering av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Derfor er Norge nå tatt ut av FATFs regulære oppfølgingsprosedyrer. - Dette er viktige byggesteiner i arbeidet med å skape et tryggere samfunn og begrense økonomisk kriminalitet. Vi er glade for at Regjeringens satsing på dette området bidrar til den internasjonale kampen mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering, sier statssekretær Bernt Sverre Mehammer. 

Les mer