Finanstilsynet Økokrim
Linje

Hawala, hvitvasking og terrorfinansiering

ØKOKRIM 14.02.2014

FATF har utarbeidet en typologirapport om hawalatjenester og hvordan de misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Rapporten søker å avmystifisere fenomenet blant annet gjennom å beskrive hvordan de ulike måtene hawalatjenester fungerer og hvordan de reguleres i forskjellige land. 

Rapporten er basert på data fra FATFs medlemsland og viser til utfordringer både med hvordan produktene betales og formidles, men også med reguleringen av slike tjenester.

Den identifiserer tre ulike kategorier hawalaoperatører og viser hvordan de ulike operatørene kan misbrukes til ulovlige formål. Det utpekes som særlig problematisk at transaksjonene i mange tilfeller gjøres opp mellom flere land og utenom banksystemet, gjerne via handelsselskaper (som ikke er registrerte finansinstitusjoner) og at det forekommer blanding av lovlige og ulovlige midler.

Rapporten peker også på at det i svært mange land er svak eller ingen oppfølging av hawalaaktørene fra politi- og påtalemyndighet og tilsynsmyndigheter, og FATF mener dette er det mest bekymringsverdige med sektoren. 

Typologirapport om hawalatjenester (pdf)

Mer informasjon om rapporten finnes på FATFs hjemmesider.