Finanstilsynet Økokrim
Linje

Hawala-rapport til Kredittilsynet

Finanstilsynet 14.03.2008

Finansdepartementet har sendt Økokrims rapport av 26. oktober 2007 om uformelle verdioverføringssystemer til Kredittilsynet. Departementet ber om Kredittilsynets vurdering av rapporten, særlig vurderingen av de to hovedpunktene Økokrim angir for hvordan myndighetene kan forholde seg til uformelle verdioverføringssystemer.

 

Les hele nyhetssaken, samt se Økokrims rapport på Finansdepartementets nettside