Finanstilsynet Økokrim
Linje

Hawala-rapport

Finanstilsynet 25.09.2008

Kredittilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert mulige regelverksendringer som kan gjøre det lettere for personer som har migrert til Norge å overføre penger til sine hjemland.