Finanstilsynet Økokrim
Linje

Hvitvasking og finansiering av terrorisme gjennom eiendomsbransjen

ØKOKRIM 13.10.2008

FATF har de siste årene gitt ut ulike rapporter som går på at eiendomsbransjen brukes av kriminelle organisasjoner for å hvitvaske utbytte fra straffbar handling. FATF publiserte i sommer en rapport som skal gi et klarere bilde av hvordan eiendomsbransjen kan misbrukes i sammenheng med hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Målet med rapporten er todelt: for det første å utforske på hvilken måte ulovlige midler kan kanaliseres gjennom eiendomssektoren for å kunne integreres i den legale økonomien, for det andre å identifisere noen kontrollpunkter som kan bidra i bekjempelsen av fenomenet. En av de beste måtene å forstå hvordan bransjen misbrukes på er å se på konkrete eksempler. Rapporten er basert på bidrag fra FATFs medlemsland, men også fra land som ikke er medlemmer.

Eiendomsbransjen har flere trekk som gjør den attraktiv for potensiell hvitvasking og finansiering av terrorisme. Rapporten beskriver hvilke trekk dette er. Fra sakseksemplene identifiseres flere grunnleggende teknikker, slik som bruk av komplekse lån og lånefinansiering, bruk av ikke-finansielle fagfolk, bruk av selskapskonstruksjoner osv.  Rapporten beskriver kort disse teknikkene, etterfulgt av konkrete eksempler. For å nå ut til privat sektor er deler av studien dedikert til å utvikle en grunnleggende liste over indikatorer for risiko hentet fra sakseksemplene. Disse indikatorene kan hjelpe rapporteringspliktige i arbeidet med risikobasert kundeanalyse.

Rapporten identifiserer flere av de mest vanlige hvitvaskingsmetodene som kan assosieres med eiendomsoperasjoner, investering og finansiering. Studien har også funnet bevis for at de samme metodene har vært brukt i forbindelse med mistanke om terrorfinansiering.

Hele rapporten er tilgjengelig på FATFs hjemmesider.