Finanstilsynet Økokrim
Linje

Hvitvaskingskonferansen 2011 - 10.- og 11. november

Finanstilsynet og ØKOKRIM 28.06.2011

Hvitvaskingskonferansen vil som tidligere holdes på Sundvolden Hotell ved Hønefoss. 

Nytt av året er at deler av programmet vil holdes i tre separate sesjoner, ledet av henholdsvis Finanstilsynet, ØKOKRIM og bankene. Målet med dette er å legge til opprette mindre fora som legger til rette for mer direkte dialog mellom Finanstilsynet og ØKOKRIM og de rapporteringspliktige. Representantene for bankene, ØKOKRIM og Finanstilsynet vil ha paneler som innleder om et tema og hvor det siden åpnes for spørsmål fra deltakerne.

Talere som har bekreftet sin deltakelse er: 

Tor Aksel Busch, riksadvokat

Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat i ØKOKRIM

Rune Grundekjøn, spesialrådgiver i Finanstilsynet

Helge Kvamme, gransker i PWC

Gro Smogeli, leder for Finans- og miljøseksjonen i Oslo politidistrikt

Jan Egil Kristiansen, leder for Skattekrim Øst

Siv Sandvik, advokat, Bull & Co

Ellen Kittelsbye, strategisk analytiker ØKOKRIM

Harald Bøhler og Rune Rekdal, Stopp-prosjektet Oslo politidistrikt

 

Mer informasjon og mulighet for påmelding vil følge i slutten av august, men vi oppfordrer alle interessenter om å holde av datoene allerede nå.