Finanstilsynet Økokrim
Linje

Hvitvaskingskonferansen 2014

Finanstilsynet og ØKOKRIM 15.09.2014

Finans Norge, Finanstilsynet og ØKOKRIM inviterer til  Hvitvaskingskonferansen 2014.

Hovedfokuset på årets konferanse vil være rettet mot FATFs evaluering av det norske hvitvaskingsregimet og nyheter fra EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv m.m. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen og statssekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet, vil holde henholdsvis åpnings- og sluttinnlegget på konferansen.

Foredragene

 Vår målsetting er at konferansens program presenterer aktuelle temaer og problemstillinger blant annet knyttet til praktisk etterlevelse av hvitvaskingsloven. Flere av temaene er basert på innspill og forslag fra deltagere på fjorårets konferanse.

Foredragene i plenum vil bli holdt i den gamle ”Kongesalen” og vi har valgt å opprettholde tredelingen i parallellsesjonene fra de foregående år.  

Sted

Sundvolden Hotel

Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva.

Tid

Torsdag 6. november kl. 10.00 til fredag 7. november kl 13.00 med påfølgende lunsj.

Pris

Konferansen koster kr 5 950,- inkl. overnatting med frokost, lunsj to dager og festmiddag.

Påmelding

Vennligst benytt dette påmeldingsskjemaet. Påmeldingsfristen er 10. oktober.

Deltageravgiften må være betalt innen betalingsfristen som fremkommer på fakturaen. Hvis ikke vil plassen bli stilt til disposisjon for andre. Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding til konferansen. 

Faktura vil bli sendt per e-post fra Høyfjell Consulting. Etter at konferanseavgiften er betalt vil du få tilsendt en bekreftelse på at du er registrert som deltaker på konferansen. Fint om du tar med deg bekreftelsen.