Finanstilsynet Økokrim
Linje

Hvitvaskingskonferansen 2015

Finanstilsynet 15.07.2015

Årets konferanse arrangeres 12. og 13. november på Sundvolden. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. 

Vi har som målsetting å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansinstitusjonenes etterlevelse av hvitvaskingsloven. Flere av temaene er basert på innspill og forslag fra deltagere på fjorårets konferanse.

I år vil søkelsyet blant annet bli rettet mot nyheter fra EUs 4. hvitvaskingsdirektiv, tilsynspraksis i Europa og det pågående lovarbeidet i Norge.

Foredragsholdere

Adm. direktør Helge Leiro Baastad i Gjensidige Forsikring vil åpne årets konferanse. Videre vil blant annet professor Jon Petter Rui, leder av Hvitvaskingslovutvalget presentere de viktigste temaene i lovarbeidet samt at Michael Landberg, Chefkonsulent Finanstilsynet i Danmark, vil gi oss innblikk i europeisk tilsynspraksis. Filosof Henrik Syse vil avslutte årets konferanse. 

Informasjon om konferansen vil være tilgjengelig på Hvitvasking.no. Endelig invitasjon med agenda og påmelding sendes ut og publiseres i løpet av september.

Sundvolden

Konferansen starter kl. 10:00 torsdag og rundes av ca. kl. 13:00 fredag med påfølgende lunsj. Konferansen arrangeres på Sundvolden Hotell, og som tidligere er hele hotellet booket til konferansen.

Foredragene i plenum vil bli holdt i den gamle "Kongesalen". I år vil de tre  parallellsesjonene fra de foregående år utgå og bli erstattet med to valgfrie sesjoner. Informasjon om sesjonene vil følge når endelig agenda er klar.

Vi håper på stor deltakelse og engasjement også i år, og vi ser frem til å se dere alle på Sundvolden i november!