Finanstilsynet Økokrim
Linje

Hvitvaskingslovens § 5 "Risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging" - FATFs "Risk Based Approach Guidance"

Finanstilsynet 08.04.2011

Financial Action Task Force (FATF) publiserer "Risk-Based Approach Guidance" for både finansielle- og ikke-finansielle sektorer. Disse sektorspesifikke veiledningene kan være nyttige hjelpemidler i forbindelse med de risikobaserte vurderinger som de rapporteringspliktige skal foreta i henhold til hvitvaskingsregelverket.