Finanstilsynet Økokrim
Linje

Hvitvaskningsregelverket, plikter og praktiske utfordringer

Finanstilsynet 06.07.2009

Foredrag av spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Kredittilsynet.

Kredittilsynet arrangerte i samarbeid med Oslo Børs et verdipapirseminar den 16. juni 2009 i Høyres Hus.