Finanstilsynet Økokrim
Linje

Informasjon om Hvitvaskingskonferansen 6.-7. november 2014

Finanstilsynet og ØKOKRIM 17.06.2014

Årets konferanse går som tidligere av stabelen første uke i november på Sundvolden.

Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Vi har som målsetning å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger blant annet knyttet til praktisk etterlevelse av Hvitvaskingsloven. Flere av temaene er basert på innspill og forslag fra deltagere på fjorårets konferanse.

I år vil hovedfokuset rettes mot FATFs (Financial action taske force) evaluering av det norske hvitvaskingsregimet og nyheter fra EUs 4 hvitvaskingsdirektiv. Vi har gleden av å informere om at Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen og statssekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet, vil holde henholdsvis åpnings og sluttinnlegget på konferansen.

Konferansen starter kl. 10:00 torsdag og rundes av ca. kl. 13:00 fredag med påfølgende lunsj. Konferansen arrangeres på Sundvolden Hotell, som tidligere er hele hotellet booket til konferansen.

Vi har også i år basert oss på en prissetting uten fortjeneste, kun dekning av faktiske utgifter til arrangementet. Det innebærer at vi setter samme pris som i fjor, med en total deltakeravgift på kr 5.950,- per deltaker.

Foredragene i plenum vil bli holdt i den gamle "Kongesalen". Tredelingen i parallellsesjoner fra de foregående år, opprettholdes.

Informasjon om konferansen vil være tilgjengelig på Hvitvasking.no. Endelig invitasjon med påmelding sendes ut og publiseres i løpet av september.

Vi håper på stor deltakelse og engasjement også i år og vi ser frem til å se dere alle på Sundvolden i november!