Finanstilsynet Økokrim
Linje

INFORMASJON OM HVITVASKINGSKONFERANSEN 8. - 9. NOVEMBER 2012.

Finanstilsynet og ØKOKRIM 05.07.2012

Vi vil med dette gi en foreløpig informasjon om årets Hvitvaskingskonferanse og har herved den glede å sende ut tentativt program. Invitasjon med mulighet for påmelding vil bli sendt ut august/september. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli noen få justeringer i programmet, men i hovedsak vil det bli slik det i dag foreligger.  Samtlige foredragsholdere er forespurt og har bekreftet deltagelsen.
 
Som tidligere er dette et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finansnæringens Fellesorganisasjon.  Så langt det er mulig forsøker vi å finne tema og saker som er aktuelle og har en vid horisont innen hvitvasking, samt at det i hovedsak er basert på innspill fra deltakerne via evalueringsskjema.
 
Konferansen starter kl 1000 på torsdag og avsluttes kl 1330 på fredag med påfølgende lunsj. Konferansen arrangeres som tidligere på Sundvolden Hotel.  Hotellet har en kapasitet på 258 rom, noe som er innenfor forventet deltagelse på konferansen. Dog, skulle kapasiteten overskrides, gjelder ”først til mølla”- prinsippet. Det er også mulighet for bruk av dobbeltrom, ved behov eller ønske.
 
Grunnet ny gjennomgang av mva-regelverket, må vi dessverre fra nå av mva-regulere deltakeravgiften. Dette innebærer blant annet at vi må mva-regulere tjenesten som utføres av B2B Travel Destination Norway, som er vår tekniske samarbeidspartner i forbindelse med påmelding og føring av deltakerlister. Videre er vi også pålagt å legge til mva på de forskjellige tjenester som knytter seg til selve arrangementet.
 
Vi har i alle år basert oss på en prissetting som er uten fortjeneste, kun til dekning av faktiske utgifter som arrangementet krever. Det er også utgangspunktet i år, men dessverre blir det en noe høyere konferansepris grunnet mva. Vi kommer derfor tilbake til deltakeravgiften ved utsendelse av webside med påmeldingsblankett.
 
Foredragene som avholdes i plenum vil bli gjennomført i den gamle ”Kongesalen” som oppfattes som velegnet for større arrangement. Videre har vi imøtekommet ønsket, som i fjor, om en mer detaljdiskusjon med myndighetene. Dette skal gjennomføres i tre forskjellige sesjoner samtidig, gruppevis inndeling, hvor Økokrim, Finanstilsynet og bankene/ forsikringsselskapene er representert hver for seg. Gruppeinndeling vil bli foretatt av arrangøren.
 
 
Med håp om tilsvarende deltakelse som tidligere år, vil vi med dette ønske alle velkommen til årets hvitvaskingskonferanse.


Utkast til program kan lastes ned her

PÅMELDING: egen epost sendes ut medio august for påmeldinger til konferansen!
 

 

Med hilsen
 
Frode Bjeglerud

Seksjonsdirektør
Svindelforebyggende seksjon
Finansnæringens Fellesorganisasjon Hans-Jacob Anonsen

Hans-Jacob Anonsen

Spesialrådgiver
Svindelforebyggende seksjon
Finansnæringens Fellesorganisasjon