Finanstilsynet Økokrim
Linje

INNBYDELSE TIL HVITVASKINGSKONFERANSEN 8. - 9. NOVEMBER 2012

Finanstilsynet og ØKOKRIM 07.09.2012

Vi viser til tidligere informasjon om årets Hvitvaskingskonferanse og har herved den glede å sende ut tentativt program med muligheter for påmelding til konferansen.  Vi gjør oppmerksom på at det kan bli noen få justeringer i programmet, men i hovedsak vil det bli slik det i dag foreligger.  Samtlige foredragsholdere er forespurt og har bekreftet deltagelsen.
 
Som tidligere er dette et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finansnæringens Fellesorganisasjon. FNO er administrativ arrangør.  Så langt det er mulig forsøker vi å finne tema og saker som er aktuelle og har en vid horisont innen hvitvasking, samt at innspill fra evalueringen blir ivaretatt.
 
Konferansen starter kl 1000 på torsdag og avsluttes kl 1330 på fredag med påfølgende lunsj. Konferansen koster kr 5.990,- inkl mva., som innbefatter overnatting med frokost, lunsj to dager, festmiddag og kostnader til foredragsvirksomhet. Det er satt en dagpakkepris på
kr 2290,- inkl. mva. Påmeldingsfristen settes til fredag 19. oktober 2012. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.
 
Konferansen arrangeres som tidligere på Sundvolden Hotell.  Hotellet har en kapasitet på hele 258 rom, noe som er i overkant av forventet deltagelse. Dog, skulle kapasiteten overskrides, gjelder ”først til mølla”- prinsippet. Overnatting ut over dette er ikke arrangørens ansvar.
 
Foredragene som avholdes i plenum vil bli gjennomført i ”Kongesalen” i det gamle hovedbygget. Videre så fortsetter vi med å imøtekomme ønsket om en mer detaljdiskusjon med myndighetene, ved at det skal gjennomføres tre forskjellige sesjoner samtidig – gruppevis inndeling – hvor ØKOKRIM, Finanstilsynet og bankene/forsikringsselskapene er representert hver for seg. Inndeling i tre grupper vil bli foretatt av arrangøren.
 
Som tidligere bruker vi også i år byrået B2B Travel Destination Norway AS. De har utviklet en egen webside i forbindelse med hele arrangementet.  Alt vil derfor bli å finne på denne websiden.
Følg denne linken for informasjon & påmelding: http://sites.web123.no/dn/FNO/Hvitvasking2012/
HUSK at faktura sendes elektronisk på registrert epost kort tid etter påmelding. Vennligst vær oppmerksom på at det ikke sendes faktura per vanlig post.
 
Med håp om tilsvarende deltakelse som tidligere år, vil vi med dette ønske alle velkommen til årets hvitvaskingskonferanse.
 

Med hilsen

Frode Bjeglerud                                          Hans-Jacob Anonsen             

Seksjonsdirektør                                         Spesialrådgiver
Svindelforebyggende seksjon                       Svindelforebyggende seksjon

Finansnæringens Fellesorganisasjon              Finansnæringens Fellesorganisasjon