Finanstilsynet Økokrim
Linje

Informasjon om Hvitvaskingskonferansen 7.-8. november 2013

Finanstilsynet og ØKOKRIM 24.06.2013

Her følger en foreløpig informasjon om årets Hvitvaskingskonferanse. Selve invitasjonen med mulighet for påmelding vil bli sendt ut august/september. Vi er fortsatt inne i en aktiv fase når det gjelder agenda, tema og foredragsholdere og vil legge dette til vår webside så fort dette er avklart.

Som tidligere er dette et samarbeid mellom Økokrim, Finanstilsynet og Finans Norge. Så langt det er mulig forsøker vi å finne tema og saker som er aktuelle og som har en vid horisont innen hvitvasking. Noen av temaene er også basert på innspill og forslag ved innleverte evalueringsskjema. I år vil vi ta for oss risikobasert tilnærming som et gjennomgående tema.

Konferansen starter kl 1000 på torsdag og avsluttes kl 1330 på fredag med påfølgende lunsj. Konferansen arrangeres som tidligere på Sundvolden Hotel. Hotellet har en kapasitet på 258 rom, noe som er innenfor forventet deltagelse. Skulle kapasiteten overskrides, gjelder "først til mølla"- prinsippet. Det er også mulighet for bruk av dobbeltrom, ved behov eller ønske.

Vi har i alle år basert oss på en prissetting som er uten fortjeneste, kun til dekning av faktiske utgifter som arrangementet krever. I år har vi en målsetting om å opprettholde samme pris som i fjor, det vil si at vi tar sikte på en total deltakeravgift på kr 5.950,- per deltaker, inklusive all forpleining og mva.

Foredragene som avholdes i plenum vil bli gjennomført i den gamle "Kongesalen" som oppfattes som velegnet for større arrangement. Vi velger også å røpe at vi vil opprettholde en tredeling slik vi har hatt de to foregående år, men denne gang vil vi ha tre konkrete tema til fremføring og diskusjon. Temaene er "Identitetskontroll", "Hvitvaskingsutvalget" og "Praktiske saker fra Økokrim". Det vil bli noe mer utfyllende informasjon når programmet foreligger.

Når det gjelder påmelding til konferansen og alle praktiske forhold knyttet til dette, vil det i år være Sundvolden Hotel som står ansvarlig. All informasjon om konferansen vil derfor være tilgjengelig gjennom deres nettverk.

Med håp om tilsvarende deltakelse som tidligere år, vil vi med dette ønske alle velkommen til årets hvitvaskingskonferanse.

Frode Bjeglerud
Seksjonsdirektør
Enhet økonomisk kriminalitet - Finans Norge

Hans Jacob Anonsen
Spesialrådgiver
Enhet økonomisk kriminalitet - Finans Norge

Lenke til Sundvolden Hotel