Finanstilsynet Økokrim
Linje

Invitasjon til hvitvaskingskonferansen 7.- 8. november 2013

Finanstilsynet og ØKOKRIM 04.09.2013

Informasjon om konferansen med program og lenke til påmelding.

Vi viser til tidligere informasjon om årets Hvitvaskingskonferanse og har herved den glede å sende ut tentativt program med muligheter for påmelding til konferansen. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli noen få justeringer i programmet, men i hovedsak vil det bli slik det i dag foreligger. Samtlige foredragsholdere er forespurt og har bekreftet deltagelsen.

Som tidligere er dette et samarbeid mellom Økokrim, Finanstilsynet og Finans Norge. Finans Norge er administrativ arrangør. Så langt det er mulig forsøker vi å finne variasjoner i tema og saker som er aktuelle. I år har vi, blant annet i samarbeid med Hvitvaskingsutvalget, prøvd å ha en rød tråd i gjennomføringen. Det vil derfor i år bli lagt hovedvekt på risikobasert tilnærming. Foredragene som avholdes i plenum vil bli gjennomført i "Kongesalen" i det gamle hovedbygget.

Samtidig har vi opprettholdt gjennomføringen av tre forskjellige sesjoner, gruppevis inndeling, men i år har vi valgt forskjellige tema med informasjon/opplæring med påfølgende diskusjon/synspunkter.

Konferansen starter kl. 1000 på torsdag og avsluttes kl. 1330 på fredag med påfølgende lunsj. Konferansen koster noe mindre enn i fjor, kr 5.950,- inkl. mva., som innbefatter overnatting med frokost, lunsj to dager, festmiddag og kostnader til foredragsvirksomhet. Det er satt en dagpakkepris på kr 2290,- inkl. mva. Dagpakker med middag koster kr 3500,-.

Her kan du se tentativt program per i dag: PROGRAM

Klikk her for å melde deg på: Registreringsskjema

Påmeldingsfristen settes til fredag 4. oktober 2013. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.

Konferansen arrangeres som vanlig på Sundvolden Hotel. Hotellet har en kapasitet på hele 258 rom, noe som er i overkant av forventet deltagelse. Dog, skulle kapasiteten overskrides, gjelder "først til mølla"- prinsippet. Overnatting ut over dette er ikke arrangørens ansvar, men kan organiseres.

Nytt i år er at vi bruker Sundvolden Hotel i forbindelse med alle forhold som knytter seg til påmelding. Ansvarlig for dette er hotellsjef Silje Storvik, hun kan ved behov treffes på e-post sbs@sundvolden.no. Lenke til Sundvolden Hotel.

Med håp om tilsvarende deltakelse som tidligere år, vil vi med dette ønske alle velkommen til årets hvitvaskingskonferanse.

Med hilsen

Frode Bjeglerud
Fagdirektør
Enhet Økonomisk Kriminalitet
Finans Norge

Hans-Jacob Anonsen
Spesialrådgiver
Enhet Økonomisk Kriminalitet
Finans Norge