Finanstilsynet Økokrim
Linje

Kvinne dømt til to års fengsel for hvitvasking av åtte millioner kroner

ØKOKRIM 26.06.2014

Etablerte firma for å hvitvaske

Kvinnen hadde havnet i økonomisk uføre og hadde i den forbindelse kommet i kontakt med tre menn. De ønsket at hun skulle opprette et enkeltmannsforetak og fakturere dem for fiktive vaske- eller malejobber. Fra mennene fikk hun opplyst hvilke beløp og hva som skulle stå på fakturaene. Straks pengene sto på firmaets konto ble beløpene hevet i kontanter og levert tilbake til oppdragsgiverne.

I retten avga kvinnen en uforbeholden tilståelse av forholdene hun var siktet for, og dessuten har hun også bistått i identifiseringen av bakmenn. I følge Aftenposten er syv andre personer siktet for momsbedragerier og heleri i samme sakskompleks. Oslo tingrett mente at en passende straff for forholdene i utgangspunktet ville være tre års fengsel, men på bakgrunn av tilståelsen og videre belysning av saken ble hun innrømmet en strafferabatt på et år. I tillegg til fengselsstraffen måtte hun også tåle inndragning av 410 000 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig da domfelte har anket straffeutmålingen.