Finanstilsynet Økokrim
Linje

MONEYVAL erklæring av 14. desember 2009 vedrørende Azerbaijan

Finanstilsynet 18.01.2010

MONEYVAL publiserte den 14. desember 2009 ny erklæring vedrørende Azerbaijan.
Tidligere erklæringer, sist av 24.september s.å, trekkes tilbake.