Finanstilsynet Økokrim
Linje

MONEYVAL erklæring av 24. september 2009 vedrørende Azerbaijan

Finanstilsynet 07.10.2009

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL):