Finanstilsynet Økokrim
Linje

Nordea Bank AB i Sverige har brutt reglene for tiltak mot hvitvasking og håndtering av EUs sanksjonsforordninger.

Finanstilsynet 16.04.2013

Finansinspeksjonen i Sverige har gitt Nordea Bank AB anmerkning og en straffeavgift på 30 millioner svenske kroner for forholdene.

Forholdene hadde pågått over lang tid. Hele beslutningsgrunnlaget og sakens fakta finner du her:
 
http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Nordea/