Finanstilsynet Økokrim
Linje

Norge evaluert av Financial Action Task Force

Finanstilsynet 18.12.2014

Financial Action Task Force (FATF) har i dag publisert en rapport om den norske gjennomføringen av FATFs anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.