Finanstilsynet Økokrim
Linje

Norge overtar presidentvervet i FATF

Finanstilsynet 02.07.2012

- Å videreutvikle det globale nettverket i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering blir en viktig oppgave i året som kommer, sier Skogstad Aamo. Fra 1. juli 2012 overtok han presidentskapet i FATF for en periode på ett år. Bjørn Skogstad Aamo er tidligere direktør for Finanstilsynet, og er i dag spesialrådgiver i Finansdepartementet. 

FATF reviderte sine anbefalinger for kampen mot hvitvasking og terrorvirksomhet i februar i år.

Bjørn Skogstad Aamo. Foto: Foto: CF-Wesenberg
Bjørn Skogstad Aamo. Foto: CF-Wesenberg 

-  De nye standardene gir et bedre grunnlag for å identifisere de som står bak ulike virksomheter, blant annet ved å oppstille visse minimumskrav til hvilke opplysninger som skal inngå i offentlige register, sier Skogstad Aamo.  

Nytt er også at skattekriminalitet er inntatt i listen over såkalte primærforbrytelser for hvitvasking.

- Dette innebærer at hvitvasking av utbytte fra skattekriminalitet, på lik linje med utbytte fra annen kriminalitet, skal kriminaliseres og danne grunnlag for øvrige hvitvaskingstiltak etter anbefalingene. Dette vil bedre grunnlaget for internasjonalt samarbeid for å hindre skatteunndragelser, påpeker Skogstad Aamo.

På plenumsmøte i Roma 22. juni presenterte Skogstad Aamo prioriteringene for FATF under norsk presidentskap. Hovedtrekkene er offentliggjort påFATF sine hjemmesider.

 

Finansdepartementets pressemelding i forbindelse med Skogstad Aamos presidentskap