Finanstilsynet Økokrim
Linje

Norsk toppverv i Financial Action Task Force

Finanstilsynet 22.03.2011

Nåværende finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo overtar som visepresident i Financial Action Task Force (FATF) fra juli 2011 og som president fra juli 2012.

På plenumsmøtet i FATF 25. februar 2011 ble det besluttet at Norge og Bjørn Skogstad Aamo overtar vervet som visepresident i FATF fra juli 2011 og deretter vervet som president fra juli 2012. Presidentvervet varer i ett år, fram til juli 2013.


Les hele pressemeldingen på Finansdepartementet sine nettsider.