Finanstilsynet Økokrim
Linje

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.

Finanstilsynet 15.04.2009

Ny hvitvaskingslov samt nye hvitvaskingsforskrifter trer i kraft 15. april 2009