Finanstilsynet Økokrim
Linje

Ny rapport om hvitvasking og terrorfinansiering gjennom diamanthandel

ØKOKRIM 14.02.2014

FATF og Egmont-gruppen har i samarbeid utgitt en typologirapport som peker på hvordan den globale diamanthandelen kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Rapporten tar for seg alle sider ved denne industrien, produksjon, omsetning av uslipte diamanter, kutting og polering, smykkeproduksjon og smykkeforhandlere.

På bakgrunn av undersøkelser, analyse av formidlede case-studier og samtaler med forskjellige aktører innen diamantindustrien har rapporten konkludert med at denne type handel har iboende egenskaper som gjør den svært sårbar for misbruk til hvitvasking og terrorfinansiering. Det vises til at diamantmarkedene har egne kulturer og måter å gjøre handel på avhengig av hvilken del av verden det gjøres i som gjør markedene lite gjennomsiktige for folk utenfra.

Case-studiene i rapporten viser kreativiteten og metodene som kriminelle bruker for å hvitvaske eller finansiere terror gjennom diamanthandelen. Målet med rapporten er å øke bevisstheten om sårbarhetene i diamantbransjen blant myndigheter og de rapporteringspliktige. 

FATF-Rapport (pdf)

Ytterligere informasjon om rapporten kan leses på FATFs hjemmesider