Finanstilsynet Økokrim
Linje

Nytt FATF-mandat vedtatt

Finanstilsynet 07.05.2012

Fredag 20. april ble det avholdt ministermøte i the Financial Action Task Force (FATF) i Washington. De frammøte ministre og andre representanter fra FATF–landene vedtok enstemmig å fornye FATFs mandat for en periode på åtte år.  

Fra Norge møtte finansminister Sigbjørn Johnsen. I tillegg til å uttrykke støtte til mandatet, takket han det italienske presidentskapet for deres innsats i forbindelse med revisjonen av anbefalingene og mandatet, og han uttalte at Norge under sitt presidentskap fra 1. juli 2012 til 1. juli 2013 vil gjøre sitt ytterste for å følge opp dette arbeidet.