Finanstilsynet Økokrim
Linje

Oppdatert veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til terrorisme

Finanstilsynet 21.11.2013

Formålet med veilederen er å gi informasjon som skal gjøre det enklere å forstå de finansielle restriksjonene i det norske regelverket som bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra EU.