Finanstilsynet Økokrim
Linje

Oppdaterte lister fra sanksjonskomiteen

Finanstilsynet 25.11.2014

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 19. og 24. september 2014.