Finanstilsynet Økokrim
Linje

Pengespor etter kidnapping og piratvirksomhet

ØKOKRIM 07.09.2011

FATF-rapport om piratvirksomhet og kidnapping.

Rapporten er todelt, første kapittel tar for seg piratvirksomhet, det andre kapitlet dreier seg om profittmotivert kidnapping. Det beskrives hvilke utfordringer som knytter seg til oppdagelse og etterforskning av slik kriminalitet, og rapporten gir også den første omfattende oversikten over hvilke finansielle implikasjoner slik kriminalitet har. Det redegjøres videre for hvilket arbeid FATF mener gjenstår å gjøre på området.

Kapitlet om piratvirksomhet gir en oversikt over hvilke finansielle mønstre som gjør seg gjeldende i forbindelse med slik kriminalitet. Kidnappingskapitlet tar for seg hvordan slik kriminalitet brukes som inntektskilde av terrorgrupper. Kapitlet gir i følge FATF en unik innsikt i hvor viktig utbyttet av kidnapping er for terrororganisasjoner og andre kriminelle grupper samt hvordan finansnæringen misbrukes  i forbindelse med slik kriminalitet.

Undersøkelsen baserer seg på casestudier gjort av politi- og påtalemyndigheter i ulike FATF-land.