Finanstilsynet Økokrim
Linje

Presentasjoner fra Hvitvaskingskonferansen 2010

Finanstilsynet og ØKOKRIM 22.11.2010

Presentasjoner holdt av Finanstilsynet og ØKOKRIM på årets konferanse, som var den hittil største i antall påmeldte.

Alle vedlegg er i pdf-format.

Program for hvitvaskingskonferansen 2010

Finantilsynets presentasjoner:

Spesialrådgiver Rune Gundekjøn: Nasjonale og internasjonale forhold herunder FATF Hawala/betalingsforetak nye regler

Rådgiverne Svein Hagen og Kjersti Johansen: Tematilsyn hvitvasking

ØKOKRIMs presentasjoner:

Førsteadvokat Sven Arild Damslora: Hvitvaskingsregimet - status og utfordringer

Rådgiver Morten Nilsen:Compliance sett fra EFE