Finanstilsynet Økokrim
Linje

Risikobasert kundekontroll innen livsforsikring

ØKOKRIM 17.11.2009

FATF har utarbeidet en veiledning for risikobasert kundekontroll innen livsforsikring. Målene med veiledningen er å bidra til en felles forståelse av hva risikobasert kundekontroll er, identifisere faktorer som rettferddiggjør utøket kontroll og å vise gode eksempler i utformingen og gjennomføringen av slike tiltak.