Finanstilsynet Økokrim
Linje

Samfunnsstraff for hvitvasking

ØKOKRIM 28.06.2012

I en ØKOKRIM-sak har Bergen tingrett dømt to menn til henholdsvis 75 og 100 timer samfunnsstraff for hvitvasking.

Forholdene ble oppdaget i forbindelse med etterforskning av en større korrupsjonssak. Begge de tiltalte var næringsdrivende som hadde den hovedtiltalte i korrupsjonssaken som kunde. I forbindelse med oppdrag for ham ble de bedt om å endre fakturaene for henholdsvis husrenovasjon og bilreparasjoner slik at det skulle framstå som om andre tjenester var kjøpt. Fakturaene ble dessuten utstedt til et firma den korrupsjonssiktede hadde kontakt med, snarere enn til ham personlig. Begge domfelte tillot dette og bisto således med å skjule utbytte fra kriminalitet. De feilaktige fakturaene ble utstedt ved gjentatte tilfeller gjennom perioder på to år.  

Den ene domfelte bisto med heleri av 236 000 kroner, og ble dømt til 75 timers samfunnsstraff. Den andre domfelte bisto med heleri av 570 000 kroner, og ble dømt til 100 timers samfunnsstraff. Mennene ble også dømt for brudd på likningsloven, bokføringsloven og regnskapsloven. De siktede erklærte seg skyldige etter tiltalene og sakene ble avgjort ved tilståelsesdom.