Finanstilsynet Økokrim
Linje

Sanksjonsbrudd kostet to milliarder kroner

ØKOKRIM 28.08.2012

Den britiske banken Standard Chartered har inngått et forlik som innebærer at de må betale 340 millioner dollar til banktilsynsmyndigheten i delstaten New York (DFS). 

Banken var satt under etterforsking for brudd mot amerikanske sanksjoner overfor Iran. I følge DFS lot Standard Chartered iranske selskaper sende 250 milliarder dollar gjennom sin avdeling i New York de siste ti årene, noe som genererte gebyrinntekter på flere hundre millioner kroner for banken. Standard Chartered ble blant annet også anklaget for systematisk å ha endret på transaksjonsinformasjon på transaksjoner med tilknytning til Iran, ikke rapportert overtredelser i tide og for å ha motarbeidet offentlige myndigheter.

Standard Chartered mente på sin side at de hadde gjort alt i sin makt for å følge gjeldende regelverk. I følge dem var 99,99 % av alle transaksjoner i henhold til regelverket, de lovstridige transaksjonene utgjorde kun 14 millioner dollar. Ingen av disse transaksjonene skal ha gått til identifiserte terrorister eller terroristorganisasjoner.

Til tross for sprikende oppfatning om omfanget av overtredelsene nådde altså Standard Chartered og DFS enighet om et forlik som innebar at banken blant annet måtte tåle en bot på 340 millioner dollar og innsetting av en uavhengig overvåker av hvitvaskingstiltakene i banken.

DFS’ anklager mot Standard Chartered kan leses her, Standard Chartereds pressemelding med svar på anklagene finnes her. Pressemeldingen om forliket leses her.