Finanstilsynet Økokrim
Linje

Spørreskjema for dokumentbasert hvitvaskingstilsyn

Finanstilsynet 05.06.2013

Finanstilsynet har i dag sendt brev om spørreskjema for dokumentbasert hvitvaskingstilsyn til samtlige forretnings- og sparebanker, samt et utvalg av utenlandske filialer. Frist for innlevering av spørreskjemaet via Altinn er 24. juni 2013