Finanstilsynet Økokrim
Linje

Streng dom for selvvask

ØKOKRIM 28.05.2013

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en mann til tre og et halvt år i fengsel for såkalt selvvask. Tre andre personer ble dømt til fengsel for medvirkning i samme sak.

Hovedmannen ble funnet skyldig i å ha sikret utbytte fra egne straffbare forhold i 2009 og 2010. Vaskingen av pengene skjedde gjennom veksling og kontantinnskudd av bortimot 17,5 millioner kroner. I tillegg til fengselsstraffen måtte han tåle inndragning av 17,5 millioner. De tre medtiltalte fikk henholdsvis to år og to måneder, ett år og to måneder og ett år og fire måneder i fengsel, halvparten av straffen er gjort betinget.

Tiltalen holdt det åpent om pengene som ble vasket stammet fra andres eller hovedmannens straffbare handlinger, men tingretten fant det bevist at pengene stammet fra hans egne kreditorunndragelser eller skattesvik. Hovedmannens straff er den strengeste som er gitt for selvvasking i Norge.