Finanstilsynet Økokrim
Linje

Streng dom i grov helerisak

ØKOKRIM 21.01.2010

En 22 år gammel nigerianer er i Oslo tingrett idømt to års fengsel for grovt heleri og dokumentfalsk, samt inndragning. 

Inndragningsbeløpet - 5.557.037 kroner - er identisk med beløpet som den dømte vekslet og overførte i perioden 27. januar til 2. september 2009. I retten forklarte han at pengene stammet fra nigerianske prostituerte.  Retten la i dommen til grunn at nigerianeren var en betrodd mann i et prostitusjonsnettverk. For å gjennomføre vekslingene brukte han et falskt nederlandsk pass.

Saken ble anmeldt av EFE på bakgrunn av meldinger om mistenkelig transaksjoner fra en rapporteringspliktig.