Finanstilsynet Økokrim
Linje

Streng straff for hvitvasking og dokumentforfalskning

ØKOKRIM 26.11.2012

Nedre Romerike tingrett har idømt en albansk statsborger to år og fire måneders fengsel for hvitvasking og dokumentforfalskning. 

Den tiltalte opplyste om at han først hadde kommet til Norge i 2008 for å finne arbeid. Til tingretten opplyste han at han hadde raskt truffet en annen albaner i arbeidsklær som tilbød ham hjelp med å skaffe falske papirer. For 6000 kroner fikk den tiltalte to falske greske pass som han senere benyttet til å skaffe skattekort, bankkort, syv konti samt å opprette to håndverksfirmaer under falsk identitet.

I perioden fra august 2008 til august 2012 lot den tiltalte 13 143 000 kroner gå gjennom egne konti. Han mente selv at disse pengene stammet fra ulovlig virksomhet, men kunne ikke si hva slags kriminalitet de stammet fra. Tiltalte sier at han har ønsket å gå til politiet med opplysninger om dette, men at han hadde blitt truet på livet dersom han snakket med politiet. Hvitvaskingen foregikk ved at tiltalte raskt gjorde kontantuttak av penger som var skutt inn på en av hans konti.

Siktede tilstod samtlige forhold i retten og ble foruten fengselsstraff også dømt til å tåle inndragning av blant annet 278 000 kroner, de forfalskede greske passene og bankkortene med falsk identitet.

Omstendighetene i saken viser at det som på overflaten kan framstå som ren økonomisk kriminalitet egentlig skjuler grov profittmotivert kriminalitet hvor det ikke gås av veien for å bruke falsk identitet, trusler og vold.