Finanstilsynet Økokrim
Linje

Strenge dommer for hvitvasking av utbytte fra narkotikaomsetning

ØKOKRIM 01.07.2011

Oslo tingrett har idømt strenge straffer til tre menn fra Nigeria og en kvinne fra Kamerun for befatning av narkotika samt hvitvasking av utbyttet fra denne kriminaliteten.

En kvinne fra Kamerun var tiltalt for det største heleriet, fra mars 2009 til april 2010 mottok hun 2,8 millioner kroner som blant annet ble vekslet, overlevert til andre eller sendt ut av Norge. Hennes forklaring var at hun håndterte penger for en venn som drev legitim forretningsvirksomhet. Retten mente kvinnen burde visst at pengene var utbytte fra kriminalitet og festet ikke lit til hennes forklaring om at hun var uvitende om dette.  Straffen ble satt til fire år og seks måneders fengsel.

 

En mann fra Nigeria var tiltalt for blant annet heleri av ca 1,5 millioner kroner i perioden fra juli 2005 til mars 2010. Tiltalte opererte med fire identiteter under sitt opphold i Norge og gjennomførte vekslinger og overføringer under de ulike aliasene.  Han er også tidligere dømt for narkotikakriminalitet i Norge under en annen identitet. Vekslingene under andre navn ble i følge den tiltalte gjennomført av en tvillingbror, noe retten ikke festet lit til. Retten mente at tiltalte visste at pengene stammet fra narkotikaomsetning. Tiltalte ble idømt fire års fengsel, da ble han også domfelt for oppbevaring av 170 gram kokain, salg av kokain for 81 000 kroner samt heleri av 5000 euro.

 

En tredje tiltalt ble idømt fire år og seks måneder for oppbevaring og omsetning av 420 gram heroin samt heleri av 33 000 euro, mens den fjerde tiltalte ble dømt til tre år og ni måneders fengsel for befatning med 175 gram heroin.

 

EFE bidro med etterretningsrapporter i denne saken.