Finanstilsynet Økokrim
Linje

Svensk risikovurdering av hvitvasking offentliggjort

ØKOKRIM 04.09.2013

Den svenske Finansinspektionen og 16 andre myndigheter har lagt fram sin nasjonale risikovurdering av hvitvasking. Rapporten identifiserer flere risikoer og områder som det må gjøres tiltak for å få bot med. 

Rapporten skal ligge til grunn for alle tiltak den svenske regjeringen foretar mot hvitvasking.


Rapporten; Penningtvätt - En nationell riskbedömning
(pdf)