Finanstilsynet Økokrim
Linje

Terrordømt må tre år i fengsel for hvitvasking og annen grov økonomisk kriminalitet

ØKOKRIM 17.01.2013

Mannen ble i tillegg til hvitvasking dømt for økonomisk utroskap, trygdebedrageri, momsbedrageri brudd på regnskapsloven og falsk forklaring. Han må dessuten tåle inndragning og er også idømt konkurskarantene. 

Hvitvaskingen ble utført ved at den dømte på oppdrag fra andrekriminelle utferdiget fiktive fakturaer gjennom sitt eget aksjeselskap. Kort tid etter betaling av fakturaene ble beløpet hevet kontant og kontantene ble levert tilbake til den som bestilte fakturaen. For denne tjenesten mottok den dømte et vederlag på 6-7 prosent av fakturabeløpet. Totalt beløp for hvitvaskingen var på drøye 11 millioner kroner. Om den dømtes rolle sier Oslo tingrett; ”Tiltalte har hatt en svært betydningsfull og sentral rolle i forbrytelsen. Han har fått stiftet firmaene, utstedt fakturaer, hevet pengene og gitt dem videre. Han har videre sørget for fakturering i andre selskapet slik at det ikke synes som om overskuddet i egne selskaper var store.”

Foruten fengselsstraffen på tre år må den dømte tåle inndragning ca 1,6 millioner kroner, fem års konkurskarantene og å betale erstatning på 670 000 kroner til Nav.