Finanstilsynet Økokrim
Linje

Terrorfinansiering gjennom misbruk av frivillig sektor – ny FATF-rapport

ØKOKRIM 12.09.2014

Frivillige organisasjoner og terrororganisasjoner har svært forskjellige mål, men ofte kan de ha liknende materielle behov og ambisjoner. De har begge behov for og søker økonomiske ressurser, frivillige medarbeidere, informasjonsmateriale og påvirkningskraft.

FATF-rapporten viser i detalj hvor og hvordan frivillige organisasjoner kan misbrukes til terrorfinansiering. Rapporten vurderer og identifiserer risikoen for misbruk til terrorfinansiering i alle faser av det operative arbeidet til frivillige organisasjoner – under innsamling, overføring av midler, bruk av midler på mottaksstedet og i organisasjonenes programvirksomhet, både i landet hvor innsamlingen finner sted og der hjelpevirksomheten gjøres. Rapporten er basert på sakseksempler og erfaringer som er formidlet fra politi- og påtalemyndigheter, øvrige myndigheter og fra frivillige organisasjoner.

Målet med rapporten er både å øke bevissthet og kunnskap om terrorfinansieringsproblematikken og være et konkret redskap for de frivillige organisasjonene, finansinstitusjoner og blant myndigheter i den konkrete bekjempelsen av denne typen terrorfinansiering. Rapporten (pdf) kan lastes ned her