Finanstilsynet Økokrim
Linje

Tiltak mot hvitvasking av utbytte – transaksjoner til og fra ikke-samarbeidende land – ajourført liste

12.03.2004

FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering - vedtok 13. oktober 2006 å fjerne Burma (Myanmar) fra listen over ikke-samarbeidende land (Non Cooperative Countries and Territories), se pressemelding fra FATF, datert 13.10.2006. FATF har 23. juni 2006 vedtatt å fjerne Nigeria fra listen over ikke-samarbeidende land, se pressemelding fra FATF, datert 23.06.2006. Det er nå ingen land på listen.

Kontaktperson i Kredittilsynet:
Seniorrådgiver Svein Hagen, tlf. 22 93 99 12