Finanstilsynet Økokrim
Linje

Tre dømt for hvitvasking i ØKOKRIM-sak

ØKOKRIM 26.06.2014

I Oslo tingrett er to menn dømt til fengsel og én kvinne dømt til langvarig samfunnsstraff etter storstilt fiktiv fakturering.

De to dømte mennene var hovedpersonene i den fiktive faktureringen. Den ene tiltalte hadde gjennom sitt selskap brødkjøringsoppdrag for et større bakerikonsern. Det var stort sett polske arbeidere som jobbet for den tiltaltes selskap og disse jobbet svært lange dager uten arbeidskontrakt og ble betalt lønn i kontanter. Selskapet til den andre hovedtiltalte utstedte fiktive fakturaer til den første tiltalte, så snart pengene var på konto i hans firma ble midlene tatt ut i kontanter og levert tilbake til tiltalt nummer én eller overført til kontoer til hans nærstående eller til Vietnam. I forbindelse med den fiktive faktureringen ble det også utført momsbedragerier. Begge de hovedtiltalte ble dømt til tre års fengsel, hvorav den første tiltalte fikk et års betinget fengsel. Foruten hvitvasking og momsbedragerier ble de også dømt for grovt skattesvik og grov utroskap. De måtte også tåle inndragning av 9,8 millioner kroner. 

Kvinnen ble idømt 415 timer samfunnsstraff. Hun var kjæreste med tiltalte nummer to og bistod hvitvaskingen ved å stille sine konti til disposisjon for kjæresten, gjøre store kontantuttak og transportere dem til Oslo, og hun mottok også dyre gaver betalt med utbyttet kriminaliteten. Den første tiltaltes kone ble frikjent for hvitvasking fordi retten mente at hun på bakgrunn av språkproblemer og kulturelle forskjeller mellom Norge og opprinnelseslandet ikke hadde forstått at hun bidro til hvitvasking.

I en kommentar til Dagens Næringsliv 24. juni sier politiadvokat i ØKOKRIM Joakim Ziesler Berge: «Hvis du driver svart virksomhet har du et lavere utgiftsnivå og en helt annen fleksibilitet som gjør det utfordrende for seriøse selskaper å konkurrere. De dømte i denne saken undergraver hele systemet, og det er viktig at de har fått merkbare reaksjoner».

Ytterligere fem personer er tiltalt for hvitvasking i samme sakskompleks, denne delen av saken kommer opp for Drammen tingrett høsten 2014.