Finanstilsynet Økokrim
Linje

Uformelle verdioverføringssystemer

Finanstilsynet 11.04.2008

Finansdepartementet har i brev 12. mars 2008 gitt Kredittilsynet oppdrag å vurdere Økokrims rapport 22. oktober 2007 om uformelle verdioverføringssystemer og samtidig vurdere aktuelle endringer i regelverket. Kredittilsynets vurdering bes gitt innen 15. september 2008.

Brev av 12. mars 2008 (pdf)